X

Translate

  • Türkçe
  • English

Otoskleroz (kulakta kireçlenme)

Otoskleroz (kulakta kireçlenme)

Otosklerozda (kireçlenmede) orta kulak en küçük kemiği olan stapes tabanın kireçlenmesi, dolayısı ile, orta kulaktan iç kulağa ses iletiminin geçememesidir. 
Belirtiler 
- Kulaklardan birinde veya her ikisinde ağır ilerleyen iletim tipi işitme kaybı 
- Kulak çınlaması. 
Belirtiler 15 ila 35 yaşları arasında ortaya çıkar. Bu durum yavaş ilerler ve tek kulağı veya her iki kulağı birden etkiler. İşitme kaybı hafif veya ağır olabilir. Kireçlenmesi olan kadınların işitme kaybı yüzdesi hamilelik sırasında artabilir. Eğer işitme duyunuz gitgide zayıflıyorsa, doktorunuzu görün. 
Tedavi ve Cerrahi Tedavi 
Otoskleroz çoğu kez, stapedektomi denilen bir ameliyatla tedavi edilir. Orta kulakta stapes kemiği çıkarılır ve yerine teflon piston dediğimiz bir protez takılır.
Ameliyattan sonra birkaç saat baş dönmesi olabilir, ancak daha sonra geçer. İşitme yeteneğiniz hızla eski haline gelir.
Stapedektomi ameliyatı otosklerozlu hastaların çoğunda başarılı olur. Orta kulağın en yüz güldürücü operasyonudur. Kliniğimizde rahatlıkla uyguladığımız bir ameliyat olup, otoskleroz tedavisinde öncelikle tavsiye etmekteyiz.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.